Vestuvių nuotraukų galerija

Vilhelmas Storostas Vydūnas

Klara Storostas (Fullhase)

Kintai Lietuva

Vilhelmas Storostas-Vydūnas (1863–1953) – filosofas, rašytojas, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas. 1891 metais Kintų evangelikų - liuteronų bažnyčioje Vydūnas susituokė su Kintų mokyklos precentoriaus (vedėjo) giminaitė Klara Fulhaze, kuri jį, sergantį, rūpestingai slaugė.
Hitlerio laikais Vydūnas buvo kalintas, rašytojo istorinis veikalas „Vokiečių ir lietuvių santykiai per septynis šimtmečius“ buvo uždraustas, dalis tiražo konfiskuota. Nuo 1946 m.gyveno Detmolde, ten 1956 m. mirė ir buvo palaidotas. 1991 m. Vydūno palaikai buvo pargabenti į Lietuvą ir iškilmingai perlaidoti jo gimtajame krašte, Šilutės r., Bitėnų kapinaitėse.
Nuotrauka iš Kintų Vydūno kultūros centro archyvo.

Amzinaitavo730 100 jpg