Vestuvių nuotraukų galerija

Juozas Lukša

Nijolė Lukšienė (Bražėnaitė)

1950-07-23

Tiubingen Vokietija

Lietuvos partizanų vado Juozo Lukšos ir Nijolės Bražėnaitės vestuvės įvyko 1950 m. liepos 23 d. mažoje Unterhauseno bažnyčioje, netoli Tiubingeno. Nijolę ir Juozą tuokė prelatas Mykolas Krupavičius. Sutuoktuvėse dalyvavo Nijolės dėdė su teta Petras ir Veronika Karveliai, prof. Juozas ir Vlada Brazaičiai, Levas ir Birutė Prapuoleniai.
Tuo metu Nijolė net nenutuokė, kad jų laimė su Juozu bus tokia trumpa. "Į ateitį žvelgiau Juozo akimis", - prisipažįsta Nijolė. Ji suprato vyro pasiaukojimą Lietuvai, jo begalinę meilę kaip didžiąją vertybę. Tai liudija ir J.Lukšos-Daumanto knyga "Laiškai mylimosioms", kurią išleido "Į laisvę" fondas. Šių laiškų originalus saugo Juozo Lukšos gimnazija Garliavoje, Kauno rajone. Partizanų vadas nužudytas 1951 metų rugsėjo 4 d.

llks.lt nuotrauka

Apacia 730 100